ใบรับประกัน อเมริเทค


รหัสรับประกัน
ชื่อ
ร้านที่ติด
วันที่ติด


 

หลังจากการติดตั้งฟิล์มกรองแสงจากศูนย์ตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าจะได้รับบัตรรับประกันคุณภาพจากศูนย์ติดตั้ง หลังจากได้รับกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนถูกต้อง โดยในเอกสารจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 : สำหรับร้านค้า/ ศุนย์ตัวแทนจำหน่าย เป็นผู้เก็บ

ส่วนที่ 2 : สำหรับร้านค้าส่งคืนบริษัทเพื่อแจ้งการรับประกันฯ

่วนที่ 3 : สำหรับลูกค้า/ เจ้าของรถ เก็บรักษาไว้เพื่อรอใบรับประกันฯ

     


 

1. บริษัทฯ จะรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งฟิล์มใหม่ตามรหัส และจำนวนที่ระบุในใบรับประกันนี้ก็ต่อเมื่อเกิดการเสียหายดังนี้
- ฟิล์มหลุดลอก
- แตกล่อน 
- พอง 
- สีซีดจางเห็นได้ชัด 
เนื่องมาจากการใช้งานปกติในช่วงเวลาที่รับประกัน

2. บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของคุณภาพของฟิล์ม ซึ่งการรับประกันจะไม่รวมไปถึง
- ความเสียหายอันเนื่องมาจากถูกขูด ลอก ขัด
- การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ปฏิบัติตามการดูแลรักษาที่ถูกต้อง
- ใบรับประกันมีการแก้ไข

3. หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับฟิล์มสามารถติดต่อร้านค้าตัวแทนติดตั้งได้ทันที

   
   
   
     
| หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | สินค้า | โปรโมชั่น | การรับประกัน | ข่าวกิจกรรม | ความรู้เรื่องฟิล์ม | สมาร์ทคัท | ตัวแทนจำหน่าย
   
   
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานอเมริเทคฟิล์ม ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
   
    ฟิล์ม,Ameritech Films,ฟิล์มกรองแสง อเมริเทค,ติดฟิล์มกรองแสง,ห้องติดฟิล์ม,ติดฟิล์มกรองแสง สระแก้ว,ฟิล์มติดรถ ระยอง,ฟิล์มกันร้อน ชลบุรี